Clownfish, Philippines. Photo by Stephane Rochon.

Een duikatlas door duikers voor duikers
Enjoy and contribute!

 Rhein

Germany, Baden-Wuerttemberg

English (vertaal deze tekst in Nederlands): The <b>Rhine</b> (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3/s (71,000 cu ft/s).

English (vertaal deze tekst in Nederlands): The &lt;b&gt;Rhine&lt;&#47;b&gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&#47;s (71,000 cu ft&#47;s).

The &lt;b&gt;Rhine&lt;&#47;b&gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&#47;s (71,000 cu ft&#47;s).

English (vertaal deze tekst in Nederlands): The &amp;lt;b&amp;gt;Rhine&amp;lt;&amp;#47;b&amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;#47;s).

English (vertaal deze tekst in Nederlands): The &amp;amp;lt;b&amp;amp;gt;Rhine&amp;amp;lt;&amp;amp;#47;b&amp;amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;amp;#47;s).

English (vertaal deze tekst in Nederlands): The &amp;amp;amp;lt;b&amp;amp;amp;gt;Rhine&amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;#47;b&amp;amp;amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;amp;amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;amp;amp;#47;s).

English (vertaal deze tekst in Nederlands): The &amp;amp;amp;amp;lt;b&amp;amp;amp;amp;gt;Rhine&amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;#47;b&amp;amp;amp;amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;amp;amp;amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;amp;amp;amp;#47;s).

English (vertaal deze tekst in Nederlands): The &amp;amp;amp;amp;amp;lt;b&amp;amp;amp;amp;amp;gt;Rhine&amp;amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;b&amp;amp;amp;amp;amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;amp;amp;amp;amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;amp;amp;amp;amp;#47;s).

English (vertaal deze tekst in Nederlands): The &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;b&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Rhine&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;b&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;s).

Meer details

 
Seizoenen
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Climate                        
Air temp.                        
Water temp.                        
Equipment Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know
Best season

Je wilt de aanvullende data corrigeren of complementeren? Wijzig deze pagina

Dit is een interactieve kaart! Gebruik "controls" voor pan and zoom op deze kaart.

Je favoriete duiklocatie staat niet in de lijst? Voeg duiklocatie toe

Duiklocatie

Duiklocatie (5)
Kwaliteit Gem diepte Max diepte Ervaring Duik type
Baggersee Mittelgrund - / 2
10 m 22 m CMAS * / OW
Burkheim Sportplatz - / -
2 m 5 m Alle duikers
Canyon - / -
20 m 20 m CMAS ** / AOW
Freistett Badesee 3 / -
6 m 9 m Alle duikers
Wasserstelz - / -
20 m 20 m CMAS ** / AOW

 Duiklogs

Alle tonen (0)...

No dive log

 Duiktrips

Alle tonen (0)...

No dive trip

 Comments

Comment toevoegen

Alle tonen (0)...

Wees de eerste en becommentarieer dit land

Fouten, Feedback

Je kunt deze pagina gebruiken om fouten te herstellen of nieuwe info toe te voegen. Als je problemen hebt met deze pagina, Stuur ons feedback.

Adverteer

Wannadive.net 24/24

Wannadive.net op jouw mobiel

Google Play Application

RSS Alle RSS feeds van Wannadive.net

Nieuwsbrief Alle nieuws per E-mail

Friends of Wannadive